Development

Site-uri web, magazine online, aplicații web complexe.

Web Design

Site-urile web create de noi sunt concepute pentru a fi unice și atrăgătoare vizual și funcțional.

Cloud

Stocarea și accesarea datelor și programelor pe internet.

GDPR

Sibies SOFT şi-a luat angajamentul să vă respecte viaţa privată. Luăm în serios protecția datelor, securitatea şi conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal şi a vieţii private.

Am luat toate măsurile tehnice şi organizaţionale (atât din punct de vedere fizic cât şi electronic) pentru protejarea şi securizarea datelor cu caracter personal.

Ce se întâmplă cu datele dvs preluate şi prelucrate de către Sibies SOFT

Atunci când există o relaţie de colaborare între noi şi dumneavoastră (candidat angajare, angajat, client şi/sau furnizor), ne oferiți acces la câteva date cu caracter personal. Dintre acestea putem aminti: CNP, Vârstă, Data Naşterii, Cetăţenie, Număr Telefon, Locul Naşterii, Naţionalitate, Nume şi Prenume Mamă & Tată, Stare Civilă, Sex, Etnie, Religie, Semnatură, Poză, Grupă de sânge, Informaţii de natură juridică, Studii şi certificări, Adresă Fizică, Adresă E-mail, Date din CI, Certificat Nastere, Dosar Medical, Inregistrări Audio-Video, Situaţia Scolară.

Informaţiile prezentate mai sus sunt necesare în realizarea documentaţiei obligatorii pentru realizarea activităţilor zilnice de gestionare a aplicatiei cât și în relatia cu clientii, tertii si personalul intern. Preluarea de date cu caracter personal se face în majoritatea cazurilor în variantă electronică prin intermediul programelor informatice proprii, rezidente pe masini si servere propii.
Aceste programe informatice au bazele de date stocate local într-un ecosistem de backup redundant şi sunt protejate împotriva accesului neautorizat.
Toate documentele și serviciile noastre ce implică preluarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal au fost construite în așa fel încât să conțină o clauză de confidenţialitate şi/sau un paragraf prin care se solicită consimţamântul dumneavoastră în preluarea şi prelucrarea acestora.

Mai jos sunt câteva exemple de situații în care noi, Sibies SOFT, folosim aceste date:

Permisiunile și drepturile dumneavoastră:

Prin informaţiile prezentate mai sus, putem afirma cu tărie că, Sibies SOFT a luat toate măsurile de securitate necesare (procedurale, fizice şi electronice), pentru a vă aduce la cunoștinţă şi proteja modelul de funcționare, preluare şi prelucrare, cât şi aspectele legate de confidențialitate şi consimţământ, în ceea ce privește manipularea datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe detalii despre G.D.P.R. vă invităm să vizitați pagina oficială ANSPDCP.